Smysluplné služby poskytované potřebným
Projekty Oblastní charity
Červený Kostelec
Od 9. 3. došlo na střediscích Oblastní charity Červený Kostelec ke změnám v provozu (týká se především zamezení návštěv) na základě nařízení vlády ČR. Přehled všech změn naleznete na následujícím odkazu:

Kalendář